פרופיל

מכון אופק לניהול עוסק בשרותי יעוץ ארגוני, פיתוח עסקי, ניהול פרויקטים והנדסת תעשייה וניהול. המכון הוקם בשנת 1973. בראש החברה עומדים פרופ' חנה ופרופ' אברהם אופק. צוות היועצים בחברה הינו בעל ניסיון מגוון בעבודה הן עם המגזר הפרטי והן עם המגזר הציבורי. החברה מובילה פרויקטים שונים בתחומי התמחותה בישראל ובחו"ל.
מכון אופק לניהול הינו בעל פעילות ענפה בייעוץ לארגונים שונים בסקטור העסקי- תעשייתי, במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות ובמערכת הביטחון בישראל.
מכון אופק נבחר על ידי "הכנסת" להוביל תהליך מקיף של ייעוץ ארגוני הכולל נתוח כל תהליכי העבודה של מינהל הכנסת, שפור התהליכים והשירות לחברי הכנסת ולצבור, החברה מבצעת פתוח של מערך נהלים והובלת הכנסת להתעדה בתקן הבינלאומי לניהול איכותי.
החברה מקיימת מזה 15 שנה פעילות בארה"ב בארגונים כדוגמת GM, Delco Ohio, Forest City, ClevelandClinics , TRW ועוד. בנוסף, בשנים האחרונות מכון אופק לניהול ביצע פרויקטים ארגוניים בסין ממוקד פעילותה בעיר Nanging.

לעיון בפרסומי העיתונות על "מכון אופק" נא להמשיך לתחתית העמוד.

החברה מתמקדת בתחומים הבאים:

הנדסת תעשיה וניהול
Bullet אבחון ארגוני, אתור צרכים לשנוי והובלת תהליכי שינוי ארגוני ופתוח שיטות ניהול בחברות
Bullet פתוח והטמעת שיטות ניהול פרויקטים ושיפור תהליכי עבודה בהי-טק
Bullet שיטות וייעול תהליכי עבודה
Bullet ניהול פרויקטים של הקמה, תכנון תהליכי עבודה ותהליכי ניהול
Bullet הטמעת תרבות איכות בארגוני הי-טק תוך ביסוס תקנים יחודיים כדוגמת TS 9000
Bullet תכנון אסטרטגיה ארגונית – עסקית והכנת תכניות עבודה רב שנתיות
Bullet פתוח ותחזוקת מערכות ניהול איכות בארגונים. הנחיית תהליכי שפור ומתודולוגיות לאיכות
Bullet פתוח וכתיבת נהלים, ניתוח תהליכים והכנת הוראות עבודה, מפרטי מוצר, מדדי שרות
Bullet ניהול איכות והכנה להסמכות בתקני ניהול בינלאומיים כדוגמת ת"י 9000 ISO 18000 ,ISO
Bullet הקמת מערכות ניהול איכות סביבה בהתאמה לתקן 14000 ISO
Bullet הכנת מעבדות להסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכה בהתאמה לדרישות התקן לניהול מעבדות 17025 ISO


מערכות מידע
Bullet מפוי צרכי המידע בארגון
Bullet ניתוח מערכות מידע
Bullet תכנון יישומי מחשוב לבקרה ניהולית
Bullet פיתוח תשתיות בארגון לניהול הידע ונהול תהליכים להטמעת מערכות לניהול ידע ומידע
Bullet הכנת תכניות אב למחשוב ארגוני והפעלת שמושי מחשב לייעול הארגון
Bullet הדרכה והטמעה של מערכות ושמושי מחשב
Bullet כתיבת מדריכים ונהלים למערכות מחשב יעודיות


התנהגות ארגונית ופיתוח מערכות למידה ארגונית
Bullet בצוע סקרי דעת קהל ומחקרים בתחום מדעי ההתנהגות והניהול
Bullet פיתוח ארגוני
Bullet הנחיית תהליכים לעצוב תרבות ארגונית במערכות עבודה
Bullet פתוח קוד האתיקה הארגונית
Bullet תכנון והטמעת מדדי אפקטיביות
Bullet הנחיה ולווי של צוותי שיפור בארגון
Bullet פתוח מערכת איכות ארגונית
Bullet יישום תהליכי EFQM בארגון
Bullet ניהול יישומים של למידה והתחדשות ארגונית


הדרכה ונהלים
Bullet ניהול תכניות הדרכה בארגונים
Bullet בצוע הדרכות עובדים ומנהלים באמצעות e- Learning
Bullet פתוח תכני הדרכה מקצועיים
Bullet תכניות הדרכה בתחומי הניהול, הנחיית צוותי שיפור תהליכים והתייעלות
Bullet ניהול כשירות מקצועית של עובדים בארגון


פיתוח ארגוני
Bullet אבחון כולל – בחינת שיטות העבודה ותהליכי העבודה בארגון, בחינת תקנות ונהלים, ניתוח חלוקת העבודה בארגון ודפוסי ההתנהגות הארגונית
Bullet עיצוב מבנים ארגוניים – עיצוב מחדש של מבנה ארגוני בהתאם למטרות משתנות ואילוצים סביבתיים, הגדרת תחומי הסמכות והאחריות בארגון
Bullet ניהול כוח אדם – בצוע ניתוח עיסוקים, תאור והגדרות תפקידים בהתאם לצרכים משתנים, פיתוח שיטות שכר חדשניות ותגמול עובדים, תכנון תהליכי גיוס, הפעלת מרכזי הערכה למיון מועמדים, תכנון קידום והערכת עובדים
Bullet תכנון M.I.P לפתוח דרגי ניהול
Bullet בניית מאגרי המידע בהתאמה לצרכי פתוח ההון האנושי בארגון
Bullet עריכה וניתוח של סקרים – סקרי שוק, סקרי כדאיות, סקרי שביעות רצון לקוחות
Bullet פיתוח דפוסי עבודת המטה בין דרגי הניהול הבכירים ובמערך הניהולי
Bullet בצוע מחקרים יישומים, אסוף נתונים וניתוח רב משתני ב- SPSS,עריכת סקרי ספרות מקצועית וכתיבת דוחות מחקר


ניהול משאבי אנוש
Bullet תכנון תהליכי הערכה ותהליכי ניוד עובדים
Bullet מיפוי עסוקים ותכנון מסלולי קידום פרטניים לעובדי חברה
Bullet ניהול ידע ארגוני ופיתוח תשתיות ההון האנושי בארגון

כתבות ופרסומים

מתן מענה לצרכים סוציאלים קהילתיים ע"י לשכות הרווחה

"קריסתו של מערך העובדים הסוציאלים", מעריב, יוני 2009

חוסר מוטיבציה, מעט מדי כוח אדם, מדיניות לא ברורה-זו התמונה הקשה של לשכות הרווחה בישראל עפ"י מחקר שפירסם מכון אופק לניהול.
מדוח עלה כי 68% מהעובדים הסוציאליים סבורים שהם אינם מצליחים להתמודד עם מצב העוני במדינת ישראל, צרכיהם של אוכלוסיות היעד של לשכות הרווחה לא נבדקים ומתן המענה לאוכלוסיות היעד אינו מספיק. מעבר לכך, למחלקות הרווחה אין מדיניות ארוכת טווח, קיים פער בין מדיניות משרד הרווחה לבין המשאבים העומדים לרשות לשכות הרווחה, אין מספיק שלוחות של לשכות הרווחה במקומות מצוקה.
לקישור פרסום במעריב לחץ כאן


איכות השירות

"הרוב הדומם קובע": מגזין לאיכות ומצוינות, הארץ, דצמבר 2007
רוב הארגונים מודדים את שביעות רצונו של הלקוח על פי יכולתם למנוע את אי-שביעות רצונו. אחת הטעויות הנפוצות היא לחשוב שאם מספר הלקוחות המתלוננים קטן, הרי רובם מרוצים. למעשה, ארגון הבוחר לאמץ את פילוסופית הניהול האיכותי דווקא צריך לעודד קבלת פניות מלקוחותיו, היות והן מאפשרות את מימושם של כמה מעקרונות היסוד של הניהול האיכותי.


תרבות ניהול איכות

"פיתוח תרבות ניהול איכות בהייטק": מגזין IT, גלובס, אוקטובר 2007
מערכת איכות בחברה הינה יעד אסטרטגי ותנאי להישרדות של הארגון בתחרות הבינ"ל. תשתיות בקרת האיכות הקיימות כיום בחברות הי-טק מקבלות ביטוי בניטור כשלים בתהליכי הייצור ובבקרה של מוצר. אך המציאות מחייבת גם בנייה מתמדת של כלי ניהול ארגוניים להטמעת תפיסה של תרבות איכות ארגונית, שבה יש הקפדה על איכות הביצוע במונחי אפקטיביות של עמידה ביעדים ועל יעילות במובן של מניעת עלויות אי איכות.


ניהול גמיש 

"המנהל כלוליין": סטטוס, נובמבר 2007
העידן הנוכחי מציב בפני המנהל אתגרים חדשים ומורכבים. על מנת שיוכל לעמוד בהם, עליו להשכיל לאמץ תפיסות ומתודולוגיות ניהול חדשות. הסביבה הארגונית מתפתחת במהירות ומחייבת שינוי בגישה הניהולית.


תקשורת ארגונית

"בלוג ארגוני- ללכת עם ולהרגיש בלי": משאבי אנוש, אוקטובר-נובמבר 2007
בסביבה משתנה ותחרותית חברות פועלות במטרה להגיע למגוון לקוחות וליצור איתם שיח בלתי אמצעי בערוצים שונים ומשונים דרכם ניתן לקיים את השיח המתמיד ללא כל "פוזה". יותר ויותר חברות עושות שימוש בבלוגים ארגוניים, אותם בלוגים שנכתבים על ידי עובדי החברה תחת הלוגו של החברה ובמימון מלא שלה כחלק מהאסטרטגיה השיווקית של אותה החברה. הבלוגים הארגוניים משקפים את "השיח האישי הארגוני". מדובר, ללא ספק, בצעד אמיץ של ארגון שמסכים לחשוף עצמו לעיני כל מתוך רצון.


הטיות מנטליות בזירה הניהולית

"חסומים": גלובס, 21/8/07
מה קורה כשהעובדות מתערבבות עם תפיסות קודמות? כשמדובר במקבלי החלטות בארגונים התוצאות יכולות להיות הרסניות. איך מנטרלים את התפיסות התוקעות, והכי חשוב-איך מודים בטעויות.


תרבות ארגונית: הקוד האתי

"עבודה עם חזון": מעריב, 30.8.07
מי לא מכיר את המונח "טוהר הנשק", הלקוח מהקוד האתי של צה"ל? הערך הזה הוא אחד הקווים המרכזיים שמעצבים את אופיו של הצבא, ויוצרים תחושה בקרב החיילים שהם משרתים בגוף שמנסה לשמור על הומאניות. מתברר כי הקוד האתי הפך, בעיקר בשנים האחרונות, לחלק בלתי נפרד גם מחברות הפועלות בשוק הפרטי.


איכות סביבה

"שיח ישראלי על אי תנועה": הארץ, גלריה, 24/9/07
ההכרה בחשיבות הנושא הסביבתי, שבאה לביטוי במערכות הבחירות המוניציפליות, מחלחלת בשנים האחרונות גם אל הדרגים המקצועיים בעיריות וברשויות המקומיות. בשנים האחרונות החלו כמה רשויות בתהליך הסמכה לתקן 14001 העסוק בניהול סביבתי. מטרת התקן, שאליו כבר הוסמכו רשויות כמו רעננה, אשקלון וכרמיאל, היא ניהול מכלול הפעולות של רשות מקומית מתוך התייחסות להיבטים סביבתיים.

בואו נתחיל!

  • מכון אופק לניהול ומחקר בעמ
  • סוקולוב 81, רמת השרון 47238
  • טלפון:03-5408406
  • פקס: 03-5496007
  • כתובת מייל:ofek@ofek-institute.co.il