ייעוץ לתקני ISO ושיטות לניהול איכות

נושא האיכות הפך זה מכבר לנושא הכרחי בהבאת ערך ממשי לארגון. מכון אופק לניהול הינו מחלוצי ניהול האיכות במשק הישראלי וצבר ניסיון מקצועי רב בתחום. מכון אופק לניהול מייעץ למגוון רחב של ארגונים בתחום ניהול האיכות במספר מישורים שונים:


יעוץ בתהליכי הסמכה לתקני ISO 

מכון אופק הינו מהראשונים והמובילים בישראל בתהליכי הכנת ארגונים להתעדה בתקן ISO 9001, בתקן לניהול סביבה ISO 14001 בתקן לניהול בטיחות OHSAS 18001 בתקן היחודי למפעלים שעוסקים ביצור מכלולי תעופה ASD 9001  וכן בהכנה להסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכה בתקן לניהול מעבדות ISO 17025.


תחזוקת מערכת איכות בארגון

ביצוע תחזוקה שנתית ושוטפת של מערכת האיכות בארגון בגישת מיקור חוץ – outsourcing 

Bullet התאמת נהלים לשנויים בתהליכי העבודה 

Bullet ביצוע מבדקים פנימיים והכנת מצע לדיוני סקר הנהלה 

Bullet ביצוע סקרים תקופתיים לבקרת שביעות רצון לקוחות 

Bullet בקרת תלונות ומעקב טיפול בתלונות 

Bullet פיתוח מדדים והפעלת מוקד מדידת ביצועים כבסיס להתייעלות ושיפור רמת השירות 

Bullet פיתוח המטרות והיעדים ביחידות הארגוניות ובקרת האפקטיביות הארגונית בהן 

Bullet בקרת ביצוע פעולות מתקנות והמלצות לשיפור וייעול 

Bullet ליווי מבדקים חיצוניים


ביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות 

Bullet הפעלת קבוצות מיקוד של לקוחות 

Bullet פיתוח שאלון במטרה לבדוק הערכת הלקוח לשרות ולמוצר 

Bullet תכנון מדגם לסקר 

Bullet איסוף נתונים בשיטות המקובלות טלפוני, דואר, ראיון ישיר 

Bullet עבוד הנתונים וניתוח הממצאים 

Bullet הצגה התוצאות והפקת לקחים


הערכת ספקים 

Bullet מעקב ובקרת תהליך הרכש והניהול הלוגיסטי 

Bullet ביצוע הערכת ספקים תקופתית 

Bullet ניהול הבקרה על שרשרת האספקה 

Bullet ביצוע מדגמי של בקורות קבלה בהתאם לדרישות 

Bullet ייזום וניהול כנסי ספקים לרענון והדרכת מאפייני האיכות בדרישות האספקה


פיתוח תרבות איכות ומצוינות בארגון 

Bullet ניסוח אתיקה ארגונית לקידום מצוינות בביצועים ובשירות 

Bullet פיתוח מדדי שירות 

Bullet כתיבת אמנת שירות לקוחות 

Bullet ניהול מוקד מדידת הביצועים (תוך פתוח KPI) להתייעלות ולצמצום עלויות חוסר איכות 

Bullet יישום גישת EFQM בארגונים ציבוריים 

Bullet פיתוח צוותי שפור והנחיתם במתודולוגיה לפתרון בעיות ושפור תהליכים 

Bullet הטמעת הגישה לתחקירי אירועי כשל והצלחות PMA והפקת לקחים 

Bullet פיתוח טכניקות תמחיר והמחרה לסיוע בקבלת החלטות וגיבוש מטריצת חלופות 

Bullet הכשרת עורכי מבדקים פנימיים לבקרת תהליכים 


פיתוח נהלי עבודה והכנת ארגונים להסמכה בתקני ניהול בינלאומיים 

צוות מכון אופק מיומן בבצוע פרויקטים של ניתוח תהליכי עבודה וכתיבת נהלים בהתאמה לטכנולוגיות של הארגון ולצרכי זרימת הפעילות. ניתוח התהליכים וכתיבת הנהלים הינה מיומנות המבוססת על תחומי הידע בהנדסת תעשיה וניהול ומומחיות בתחום איכות ובקרה תהליכית. מנהלי מכון אופק וצוות היועצים הארגוניים מומחים בתהליכי היישום של תקני ניהול בינלאומיים.

בוצעו על ידנו פרויקטים רבים של פיתוח נהלים ובניית מערכות איכות בכל אחד מהתקנים הבאים:

Bullet תקן לניהול איכותי כולל בארגון – 9000 ISO
בשנים האחרונות בוצעו על ידנו למעלה מ-400 פרויקטים של פיתוח נהלים ובנית מערכות לניהול איכותי בארגון על פי דרישות התקן הבינלאומי ISO 9000.

Bullet תקן למערכת ניהול איכות -9001 ISO
תקן ISO 9001 הינו תקן בינלאומי המגדיר את הדרישות למערכת ניהול איכות בארגון.
עקרון חשוב בתקן ISO 9001 הוא מכוונות הארגון להשגת שביעות רצון לקוח ולהיות במצב של שיפור מתמיד.

Bullet תקן לניהול סביבה – 14000 ISO
פותחו על ידנו מערכות לניהול הסביבה בהתאמה לדרישות התקן הבינלאומי לניהול הסביבה הארגונית ל- ISO 14000. נושא הניהול הסביבתי מקבל כיום חשיבות יתר בהגנה על הסביבה. ארגונים רבים בתחום תוצרת המזון וההי-טק, המשווקים תוצרתם לאירופה ולצפון אמריקה נדרשים במסגרת מדיניותם להציג מערכת ניהולית התורמת לסביבה ברת קיימא.
תקן לניהול בג"ת – בטיחות וגהות תעסוקתית – 18000 OSHAS
פותחו על ידנו מערכות לניהול הבטיחות בארגון בהתאמה לדרישות החוק ובוצעו על ידנו פרויקטים בתחום של הכנת ארגונים להסמכה בתקן 18000.

Bullet תקנים לניהול פיתוח, הנדסה ויצור בארגוני הי טק:

AS 9000
יישום תקני ניהול איכות ייחודיים לפיתוח מוצרים ורכיבים לשימושי תעופה וחלל

QS 9000
יישום תקני ניהול איכות ייחודיים לפיתוח מוצרים ורכיבים לשימושי תעשיית הרכב.

WEEE & RoHS
החברה מבצעת תהליכי יישום של דרישות התקן הבינלאומי המחייב ניהול סיכונים בתהליכי פיתוח, ייצור והרכבת רכיבים אלקטרוניים ורכיבים חשמליים. דירקטיבה זאת מחייבת מוצרים המיוצרים בתעשייה אירופאית, או נמכרים לאירופה על אף שיוצרו בכל מקום אחר בעולם.
הכללים מגדירים נורמטיביות של שימוש בעופרת ומתכות שונות תוך יישום תכנית למניעת סיכונים ופיתוח תכנית לשימוש בחומרים חליפיים.

ISO 90003
ניהול איכות בפיתוח תוכנה.התקן מפרט דרישות ייחודיות לתעשיית התוכנה ומגדיר דרישות להבטיח את בקרת האיכות בכל השלבים בפיתוח התוכנה.

תקן לניהול מעבדות – 17025 ISO
מעל ל-50 מעבדות הוכנו על ידנו להסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
בתקן המיוחד לניהול מעבדות.

שיטה לניהול סיכונים – HACCP
החברה מתמחית בפיתוח תכניות לניהול סיכונים במפעלי יצור מזון ופרמצבטיקה. כמו כן בארגונים שמייצרים מוצרים לשימושי תינוקות אשר מאמצים את עקרונות השיטה למניעת סיכונים בתוצריהם.

תקן לניהול אבטחת המידע בארגון – ISO 17799
התקן מתווה עקרונות לניהול אבטחת מידע, המבוססים על בצוע של הערכת הסיכונים לזליגת מידע. תהליך ההסמכה כולל ניתוח ואפיון טכנולוגיות המחשוב ומערכות שימושי המחשב בארגון, בנית שיטה לניהול סיכונים והתאמת אמצעי אבטחה לפי האיום האפשרי. לבסוף מתבצע תהליך של הגדרה ויישום של “תורת אבטחה ארגונית” המתאימה לאיומים מבחינה טכנולוגית ומבחינת נורמות העבודה של המשתמשים, וכן הגדרת דרישות ובחינת פתרונות חיוניים למניעת פגיעה במידע ובארגון.

Bullet תקנים לניהול בתעשיות מזון פרמצבטיקה וחקלאות:
BRC – תקן בריטי המיושם במדינות רבות בעולם. באמצעותו מוגדרת שיטת ניהול סיכונים במפעלי ייצור ובבתי אריזה של תוצרת מהחי והצומח. התקן נדרש בארגונים המספקים תוצרתם למדינות אירופה או לרשתות שיווק אירופאיות בעולם.
ISO 22000 – תהליך ההסמכה לתקן זה כולל ניהול מערכת בטיחות מזון, תכנון חשיבה פרו-אקטיבית שמטרתה לחזות אי התאמות ולמנוע אותן טרם התרחשותן, בצוע סקר סיכונים וניהול תהליך שיטתי ומתועד לזיהוי סיכונים, הערכתם וקביעת אמצעי בקרה הולמים למניעה. הפעלת תהליכי שיפור מתמיד.
EurepGAP – יישום דרישות התקן אצל מגדלי תוצרת חקלאית המייצאים את תוצרתם לרשתות שיווק אירופאיות ונדרשים לעמוד בתקינה לניהול בקרה של תהליכי הגידול.

Bullet במסגרת פעילותנו הענפה בתחום הסמכות ארגונים בתקני איכות אנו בקשרי עבודה הדוקים עם הגופים בעלי ההכרה הבינלאומית להסמכה כדוגמת:
– מכון התקנים הישראלי (מת"י)
– המכון לבקרה ואיכות -IQC
– הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
– CMi – ארגון בריטי להסמכת EurepGAP (לארגון נציגות בישראל)

Bullet מכון אופק הכין להסמכה במגוון התקנים הנ"ל ארגונים רבים כדוגמת:
בתי הזיקוק לנפט, אל-אופ, טאואר, נייס, תע"א, מינהל התקשוב (תפעול מערכות המחשוב) של משרד החינוך, המטה הארצי של משטרת ישראל, טייסות חיל האויר, בתי אריזה ומפעלי יצור מזון טרי, בית ההשקעות גאון (מנורה גאון), בית החולים לגליל המערבי בנהריה, רשויות מקומיות כדוגמת עירית נתניה, מועצה מקומית שהם בה הובלנו הן את תקן 9001 ISO והן את 14001 ISO ואת 18001 OHSAS כמערכת איכות משולבת. בעירית רעננה מערכת משולבת לניהול איכות 9001 ISO נהול הסביבה 14001 ISO ותקן לניהול האנרגיה 50001 ISO כמו כן הוכנו על ידנו בתקנים היחודיים לניהול מעבדות השירותים הוטרינרים והשירותים להגנת הצומח, מעבדות המים במקורות, תאגידי מים וביניהם תאגיד מי מודיעין, תאגיד מי נתניה, מי רעננה מי שרונים, מי לוד, מי הוד השרון, מי שקמה ועוד, הסמכה לתקנים ומערכות איכות נבנו על ידנו גם במוסדות גריאטריים ועוד למעלה מ-500 ארגוני תעשיה, מערכות חינוך כדוגמת בי"ס אוהל שם ובי"ס בליך ברמת גן וארגוני שירות ומלכ"רים.

מבין לקוחותינו

בואו נתחיל!

  • מכון אופק לניהול ומחקר בעמ
  • סוקולוב 81, רמת השרון 47238
  • טלפון:03-5408406
  • פקס: 03-5496007
  • כתובת מייל:ofek@ofek-institute.co.il